De nieuwe petitie: stand en reacties

Update 8 juli 2022

We hebben de 1000 getekende petities gehaald! Veel dank daarvoor, we houden u op de hoogte van het vervolg.

Hieronder een selectie van de reacties tot zover:

Het wordt hoog tijd dat die overlast door lawaai en uitstoot van uitlaatgassen wordt aangepakt.

De van Alkemadelaan wordt nu via de verkeersborden en matrixborden (vaak 1 of 2 minuten kortere reistijd) aangewezen als voorkeursweg voor het doorgaand verkeer naar Scheveningen (inclusief vrachtverkeer en touringcars). Verkeersveiligheid, geluidsoverlast, stank en luchtvervuiling zijn het gevolg en wij buurtbewoners ervaren dit dagelijks.

De Alkemadelaan is zeer onveilig. Deze drukke en vervuilende weg kruist twee natuur- en recreatiegebieden, waar de wijkbewoners graag wandelen en fietsen en waar kinderen spelen.

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat een vierbaans autoweg door een rustige woonwijk raast. Het oversteken is levensgevaarlijk !!

Zou zo fijn zijn als ik met mijn kinderen veilig naar school kan fietsen. Dat durf ik nu zeker niet!

In het kader van oppasfunctie moet ik van Alkemadelaan oversteken met kleine kleine kinderen. Een levensgevaarlijke onderneming. Maak de van Alkemadelaan a.u.b. veilig voor overstekende voetgangers

Ik ben 19 jaar en ben met mijn broers en zus opgegroeid aan de Van Alkemadelaan. Vroeger staken wij samen met onze ouders bij de Breitnerlaan over om naar school te gaan. Onze ouders waren dan best wel gestrest door de drukke weg. Later mochten wij zelf en wilden onze ouders dat we omfietsten naar de stoplichten om over te steken maar dat deden we natuurlijk niet. Dat deed niemand want dat was heel ver om. We hebben er best wel ruzie over gehad met onze ouders die boos werden, maar dat was natuurlijk omdat zij zich zorgen maakten. Ik woon nog steeds aan de Van Alkemadelaan en vindt dat er echt iets moet veranderen voor de kinderen nu.

De Van Alkemadelaan is een loeigevaarlijke racebaan! Het is vragen om ernstige verkeersongelukken wanneer deze situatie niet onmiddellijk wordt beëindigd. Met name de oversteek vanuit de Breitnerlaan te voet of met de fiets aan de hand is elke keer weer een zeer risicovolle actie. Wanneer je eindelijk denkt te kunnen oversteken naar het smalle middenstuk tussen de 4 rijbanen komt er opeens een nog harder racende auto op de 2e baan op je af. Het is elke keer weer een narrow escape wanneer je de overkant haalt. Hoe is het mogelijk dat de gemeente er na al die jaren dat wij over deze extreem gevaarlijke situatie hebben geklaagd en gevraag om er een tweebaansweg van te maken met 30 km snelheid nog niets aan heeft gedaan? De aanpak van deze gevaarlijke situatie dient onderdeel uit te maken van het college akkoord van het nieuwe college van B&W.

Wat mij dan wel weer (hoor/wederhoor) intereseert is, waarom de gemeente 11 jaar na dato, nog steeds de herinrichting niet uitgevoerd heeft??

Mijn kinderen steken dagelijks vanuit de Breitnerlaan de Van Alkemadelaan over naar/van school, sport en vriendjes. Dat geldt voor veel kinderen in de buurt. De oversteekplaats is onveilig door het vele verkeer en door de onoverzichtelijkheid vanwege geparkeerde (bestel)auto’s. Eerder dit jaar werd een kind aangereden op het zebrapad van de Benoordenhoutsweg naar het Haagse Bos; een weg met ook veel te hard rijdend verkeer. Het risico op een soortgelijk ongeluk is op de Van Alkemadelaan nog groter vanwege het vele, te hard rijdende verkeer en het ontbreken van enige oversteekvoorziening.

Hoop dat de van Alkemadelaan snel veilig en leefbaar wordt. Snel optrekken, zwaar vrachtverkeer, slechte lucht en veel herrie. Dit is aan de orde van de dag.

De wijziging naar één baan per rijrichting heeft prima gewerkt voor de Waalsdorperweg (terwijl men vond dat dat niet kon). Dit zal ook voor de Van Alkemadelaan gelden.

Den Haag blijft wel een beetje achter bij de andere G4 gemeenten in het (nog) aantrekkelijker worden om te wonen; het verlagen van de snelheid op de van Alkemadelaan (en belangrijk; overeenkomstig aanpassen van het straatprofiel) zou de leefbaarheid enorm vergroten. Eigenlijk bizar dat dit inzicht in 2011 ook al bestond, maar nog steeds niet is uitgevoerd.

De Van Alkemadelaan heeft geen enkel veilig oversteekpunt voor kinderen (o.a. door voorlangs kruisende auto’s die vaak geen voorrang verlenen voor fietsers die rechtdoor de weg oversteken als ook auto’s die rechtsaf slaan en kinderen op fietsjes die rechtdoor gaan over het hoofd zien). Daarnaast te veel grote trucks in de wijk – overigens ook in smalle straatjes wat niet past – op de tijdstippen dat scholen starten of eindigen – kan er in ieder geval op deze tijdsstippen een verbod op vrachtwagens komen in de buurt van scholen?

Zie oplossing in dit item van het Jeugdjournaal. Zoiets zou ideaal zijn als oversteekplaats voor voetgangers en fietsers bij bijv de De Mildestraat (midden van het stuk stoplichten wassenaarseweg – ruychroklaan) https://jeugdjournaal.nl/artikel/2420322-selina-maakte-haar-eigen-gemeente-veiliger.html

Het was inderdaad de bedoeling dat na de komst van de noordelijke rondweg N14 het stuk tussen Strafhof en Benoordenhoutseweg een ander karakter kreeg (geen doorgaande weg)

Benoordenhout wordt steeds kinderrijker. Het is erg belangrijk dat er een veilige oversteekplaats komt van Uilennest naar de andere kant van de Van Alkemade laan.

Mijn dochter is al een keer bijna aangereden bij de oversteek.

Related posts

Leave a Comment