Wijkvereniging: aanpak Van Alkemadelaan hoogste prioriteit

Op 14 november 2023 was de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Benoordenhout. Leden en bestuur hebben unaniem hun steun uitgesproken voor de inzet van de VAV. Het jaarplan 2024 van de Wijkvereniging vermeldt dat de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg de hoogste prioriteit hebben om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dit jaarplan is op de vergadering vastgesteld. De Wijkvereniging telt zo’n 1900 leden. De urgentie om de Van Alkemadelaan aan te pakken neemt alleen maar toe.

Zorgen veiligheid Van Alkemadelaan blijven

In de Telegraaf van dinsdag 14 november 2023 is een artikel verschenen waarin de brandbrief wordt besproken die de VAV naar de Haagse politiek heeft gestuurd vanwege het uitblijven van aktie van de Gemeente. Aanvullende notitie: in het artikel wordt het begrip ‘wegversmalling’ genoemd. Wat hier bedoeld wordt is een herinrichting conform de bestaande ontwerprichtlijnen voor een wijkontsluitingsweg. Daarvoor zijn meerdere varianten denkbaar die allemaal afgewogen moeten worden. VAV staat open voor verschillende varianten, mits het past bij het ontwerp voor een wijkontsluitingsweg.

Terechte zorgen over ongevallen op de Van Alkemadelaan

Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de gemeente met de petitie opgeroepen de Van Alkemadelaan te herinrichten conform zijn bestemming als wijkontsluitingsweg, dus met 2×1 rijstrook in plaats van de huidige 2×2 rijstroken. Het gaat om het wegdeel tussen de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperweg. Dit wegdeel van 1,6 km doorkruist de wijk Benoordenhout. Er zijn, inclusief de genoemde wegen, maar 4 officiële oversteekplekken. Dat is veel te weinig. Bovendien bieden deze oversteekplekken onvoldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Er wordt te hard gereden. De bewoners maken zich grote zorgen over de…

Reactie VAV op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan

Onderstaande is onze reactie op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan. De beantwoording, van 7 september 2023, kan via deze link ingezien worden. Op grond van de beantwoording kan van het volgende worden uitgegaan: -De Van Alkemadelaan heeft de bestemming van een wijkontsluitingsweg, zoals vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit 2011 (RIS180762a) en uitgewerkt in de Kadernota straten, wegen en lanen 2015 (RIS2803030). (beantwoording vraag 1) -Wat betreft de aantallen motorvoertuigen per (werk)dag komt het college uit op 14.000 per rijrichting, dus 28.000 in totaal. Dit…

Rotterdam doet het, Den Haag doet niets

Afgelopen weken heeft de Van Alkemadelaan weer vele hardrijders langs gehad. Ook heeft de VAV pieken van ver boven de 90db geregistreerd in de avond. We hebben contact gezocht met de politie, maar die doet hier helaas niets aan en is ook niet van plan ter plaatse te komen om te controleren. Hoe anders gaat het in Rotterdam. Dit weekend verscheen een artikel in NOS Nieuws over Rotterdam, waar deze zomer al honderden verkeershufters beboet zijn. Alleen al in de maanden juni en juli zijn meer dan 260 bekeuringen uitgedeeld…

Reactie van de VAV op onderzoeksrapport Monitoring luide voertuigen in Den Haag

Recentelijk is het onderzoeksrapport van TNO verschenen: ‘Monitoring luide voertuigen in Den Haag’[1]. In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft TNO op een drietal plaatsen in Den Haag (Van Alkemadelaan, Lozerlaan en de Westduinweg) onderzoek gedaan naar geluidshinder, veroorzaakt door luide voertuigen. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een opstelling bestaande uit een ‘ANPR camera, videocamera en radar sensor voor kentekenherkenning, beeld, video en snelheidsmeting’. Het rapport geeft inzicht in veel interessante details met betrekking tot de overlastgevers, maar met uiteindelijk niet erg verrassende uitkomsten. Wel is het…

Aan de slag met de Van Alkemadelaan, schriftelijke vragen aan de wethouder

De heer Peter Mekers, D66, de heer Maarten De Vuyst, GroenLinks, en mevrouw Caroline Peeck, VVD, hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Anne Mulder (Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen), via de voorzitter van de gemeenteraad, op 9 juni 2023. Zij geven aan dat raadsleden op werkbezoek geweest op de Van Alkemadelaan (het stuk tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg, vanaf nu omschreven als ‘de Van Alkemadelaan’) en hebben met eigen ogen gezien dat deze wijkontsluitingsweg absoluut niet als dusdanig is ingericht of wordt gebruikt. Duizenden auto’s, vrachtwagens en ook bussen wurmen…

Kruising van Neckstraat en van Alkemadelaan, zeer onveilig

Op woensdag 7 juni 2023 vlak na 09:00 uur werd een babboe aangereden door een auto. Er gebeuren regelmatig ongelukken op de kruising van Neckstraat-van Alkemadelaan. En ook aan de overkant, waar een aantal jaar geleden een motorrijder dodelijk verongelukte, en een ernstig ongeluk waarbij een persoon die aan het tanken was bij het bezinestation van Tinq werd geschept door een auto. Op dit stuk komt men in de verleiding om heel hard te gaan door de helling van de van Alkemadelaan. Het genoemde benzinestation inclusief garagist met te veel geparkeerde…