De nieuwe petitie: stand en reacties

Update 8 September 2022 We hebben de 1000 getekende petities gehaald! Veel dank daarvoor, we houden u op de hoogte van het vervolg. Hieronder een selectie van de reacties tot zover: De v Alkemadelaan is veel te druk met vrachtwagens en zeer hard rijdende motorrijders .Ik zou ook graag bomen in het midden van de rijbaan zien of een groene middenberm De van Alkemadelaan zou net zoals laan van NOI moeten worden ingericht. Er wordt veel te hard gereden met veel lawaai Ik ondersteun deze petitie en verzoek de Gemeente…

Nieuwe petitie voor de nieuwe gemeenteraad

Enige tijd geleden hebben 640 mensen de petitie van Van Alkemadelaan Veilig (VAV) ondertekend. Nog hartelijk dank daarvoor! Velen hebben daarbij hun zorgen uitgesproken over de veiligheidssituatie op de Van Alkemadelaan. Gesterkt door uw massale steun gaan wij verder. Het blijkt dat al in 2011 de gemeente heeft aangegeven dat de Van Alkemadelaan een wijkontsluitingsweg is, waarvoor één rijbaan per rijrichting de norm is. Maar 11 jaar later is dit, hoewel er wel over wordt gepraat, nog steeds niet uitgevoerd. Er moet nu echt wat gebeuren, het is wachten op…

Bezorgde reacties wijkbewoners op de verkeerssituatie

De petitie “een oplossing voor de geconstateerde problemen zodat de leefbaarheid en veiligheid weer terugkomt rondom de Van Alkemadelaan” is inmiddels meer dan 600 keer getekend en maakt veel los. Hieronder een selectie van de reacties die ondertekenaars hebben meegestuurd: Wij wonen al decennia aan de Van Alkemadelaan en hebben dag en nacht enorme hinder van het verkeer. Toen een paar jaar geleden de kruising Van Alkemadelaan en Wassenaarseweg is heringericht zijn tijdelijk twee van de vier rijbanen aan de Van Alkemadelaan buiten gebruik gesteld. Dit vond plaats in de…

Pleidooi voor 30 km door de 4 grote steden

In diverse media wordt vandaag, 1 december, gepleit voor een wettelijke maximum snelheid van 30 kilometer per uur door de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De vier grote steden zijn het roerend met elkaar eens: de auto heeft te lang te veel ruimte gekregen in steden, met een groot aantal verkeersslachtoffers tot gevolg. Op dit moment moet een ’30-weg’ voldoen aan specifieke veiligheidsmaatregelen zoals verkeersdrempels. Dat vinden de steden onhandig vanwege bijvoorbeeld de hulpdiensten. Bij een wettelijke verlaging van de snelheid hoeft dat blijkbaar niet. Het…

Wijkvereniging zet in op verkeersveiligheid

Het jaarplan 2022 van de wijkvereniging Benoordenhout benoemt expliciet de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg als wegen met de hoogste prioriteit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij noemt de wijkvereniging ook expliciet de bewonersgroep ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en de bewondersgroep rondom de Benoordenhoutseweg. Hieronder een selectie uit het jaarplan 2022 betreffende verkeersveiligheid. Verkeer Wijkvereniging blijft zich in 2022 inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren op wegen in onze wijk waar structureel te hard gereden wordt. De wijkvereniging richt zich daarbij zowel op de korte- als lange termijn maatregelen, en baseert…

Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg

Van Alkemadelaan Veilig maakt zich sterk voor het aanpassen van de Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg. In de Kadernota Straten Wegen en Lanen uit 2015 wordt de Van Alkemadelaan aangegeven als wijkontsluitingsweg, waarbij het ‘vastzit’ aan de Zwolsestraat als Stedelijke hoofdweg en aan de andere kant de Benoordenhoutsweg als een Regionale hoofdweg. Met uiteraard als gevolg dat de Alkemadelaan dus ook gebruikt wordt als route tussen deze hoofdwegen. In de Haagse Nota Mobiliteit 22 september van 2011 wordt m.b.t. de Van Alkemadelaan ook aangegeven: Wijkontsluitingswegen met nu nog veel…