Home

Wij zijn een groep bezorgde bewoners van de Van Alkemadelaan in Den Haag. We wonen op het deel tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg. We hebben ons verenigd in de groep Van Alkemadelaan Veilig (VAV).

Er is veel mis met de verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan: Heel veel verkeer, zwaar verkeer, hard rijden, geen veilige oversteekmogelijkheden, fietspaden zijn te smal en te druk. De leefbaarheid en de veiligheid in de wijk wordt ernstig aangetast.

Via deze site willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar u ook uitnodigen om uw visie te geven. Wij zijn met de wijkvereniging in gesprek. Daarnaast doen we regelmatig metingen naar de verkeersintensiteit, en publiceren dat op deze site.

Aantal ingevulde petities
0
Dank aan iedereen die de petitie steunt!