Home

Wij zijn een groep bezorgde wijkbewoners. We hebben ons verenigd in de groep Van Alkemadelaan Veilig (VAV).

Er is veel mis met de verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan: Heel veel verkeer, zwaar verkeer, hard rijden, geen veilige oversteekmogelijkheden, fietspaden zijn te smal en te druk. De leefbaarheid en de veiligheid in de wijk wordt ernstig aangetast.

We zetten ons in voor een inrichting als wijkontsluitingsweg, waardoor de wijk toegankelijk blijft voor iedereen die hier moet zijn maar niet meer aantrekkelijk is voor vrachtverkeer, doorgaand verkeer en sluipverkeer. Voor doorgaand verkeer is er de N14.

Via deze site willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar u ook uitnodigen om uw visie te geven. Wij zijn met de wijkvereniging in gesprek en hebben hun steun. Daarnaast doen we regelmatig metingen naar de verkeersintensiteit, geluid en fijnstof, en publiceren dat op deze site.


Een doordeweekse ochtend op de Van Alkemadelaan, ook veel sluipverkeer richting Wassenaarseweg
Aantal getekende petities
0
Dank aan iedereen die de petitie heeft gesteund!