Home

De Van Alkemadelaan is door de gemeente bestempeld als een wijkontsluitingsweg, maar niet als zodanig ingericht. Van Alkemadelaan Veilig (VAV) wordt gesteund door ruim 1000 medewijkbewoners. Wij zetten ons in  voor een daadwerkelijke herinrichting van de Van Alkemadelaan. Volgens gemeentelijk beleid heeft een wijkontsluitingsweg een inrichting met één rijstrook per rijrichting. Hierbij is de wijk toegankelijk voor iedereen die met de auto in Benoordenhout moet zijn en wordt de doorstroming van het openbaar vervoer gewaarborgd. Doorgaand (sluip)verkeer wordt uit de wijk geweerd.

Benoordenhout moet onaantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Daarvoor is er met de Noordelijke Randweg en de Landscheidingsweg een betere route voorhanden. Zo worden de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk fors verhoogd.

Dagelijks rijden duizenden auto’s, vrachtwagens en touringcars die hier geen bestemming hebben over de Van Alkemadelaan. Zij gebruiken de wijk als een sluiproute, bijvoorbeeld ook via de Wassenaarseweg en de Ruychrocklaan. Het oversteken voor kinderen en wijkbewoners is op veel plekken onveilig en de leefbaarheid in de wijk wordt ernstig aangetast (geluidsbelasting en luchtkwaliteit).

Via deze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nodigen u ook uit uw visie te geven. Wij zijn in gesprek met de Wijkvereniging en hebben hun steun. Daarnaast doen we regelmatig metingen naar de verkeersintensiteit, geluid en fijnstof. Hierover publiceren we op deze site.

Voor contact: info@vanalkemadelaanveilig.nl


Een doordeweekse ochtend op de Van Alkemadelaan, ook veel sluipverkeer richting Wassenaarseweg