Alle berichten

 • Impressie vrachtverkeer aantal uur in de ochtend
  De VAV meet regelmatig de verkeersintensiteit, geluid en fijnstof, en de uitkomsten zijn vergelijkbaar met de modellen en daadwerkelijke metingen van de overheid. Om hier wat kleur aan te geven, hierbij een selectie van vrachtverkeer van een aantal uren in de ochtend van maandag 29 januari 2024. Opmerking: de getoonde tijd op de foto’s is…
 • UPDATE: Terechte zorgen over ongevallen op de Van Alkemadelaan
  Op 2 januari 2024 heeft er helaas wederom een ongeval plaatsgevonden met een fietser op deze zeer onveilige kruising, de Bronovolaan met de Van Alkemadelaan. Buurtbewoners hebben al meermalen aan de bel getrokken over deze situatie, maar tot heden is er geen aktie ondernomen. Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de gemeente met de petitie opgeroepen…
 • Afstand tussen oversteekplaatsen te groot voor ouderen
  Tussen de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperweg (afstand 1,6 km) zijn op de Van Alkemadelaan slechts twee oversteekplaatsen met verkeerslichten. Ouderen slecht ter been kunnen niet honderden meters omlopen, willen uiteraard wel oversteken en lopen groot gevaar door deze situatie. Gemeente doe hier iets aan, voordat dit een keer vreselijk mis gaat! Zie hieronder de situatie.
 • Bezoek van wijkwethouder Robert Barker (PvdD) aan de wijk, incl. Van Alkemadelaan
  Op vrijdag 1 december hebben enkele leden van het bestuur van de wijkvereniging Benoordenhout samen met de wijkwethouder Robert Barker (PvdD) een rondje door de wijk gefietst om een aantal actuele zaken te bespreken en met eigen ogen te zien. Ook de veiligheid en leefbaarheid rond de Van Alkemadelaan stonden op de agenda, en enkele…
 • VAV bezocht de pas aangetreden Haagse wethouder mobiliteit Arjen Kapteijns (GL) op het stadhuis
  Aan de slag gaan met de Van Alkemadelaan? Op vrijdag 1 december hebben 3 leden van Van Alkemadelaan Veilig (VAV) de pas aangetreden Haagse wethouder mobiliteit Arjen Kapteijns (GL) bezocht op het stadhuis. Tijdens dit bezoek hebben we onze breed gedragen zorgen over de (on)veiligheid en (on)leefbaarheid op en rond de Van Alkemadelaan aan de…
 • Wijkvereniging: aanpak Van Alkemadelaan hoogste prioriteit
  Op 14 november 2023 was de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Benoordenhout. Leden en bestuur hebben unaniem hun steun uitgesproken voor de inzet van de VAV. Het jaarplan 2024 van de Wijkvereniging vermeldt dat de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg de hoogste prioriteit hebben om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dit jaarplan is op…
 • Zorgen veiligheid Van Alkemadelaan blijven
  In de Telegraaf van dinsdag 14 november 2023 is een artikel verschenen waarin de brandbrief wordt besproken die de VAV naar de Haagse politiek heeft gestuurd vanwege het uitblijven van aktie van de Gemeente. Aanvullende notitie: in het artikel wordt het begrip ‘wegversmalling’ genoemd. Wat hier bedoeld wordt is een herinrichting conform de bestaande ontwerprichtlijnen…
 • Terechte zorgen over ongevallen op de Van Alkemadelaan
  Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de gemeente met de petitie opgeroepen de Van Alkemadelaan te herinrichten conform zijn bestemming als wijkontsluitingsweg, dus met 2×1 rijstrook in plaats van de huidige 2×2 rijstroken. Het gaat om het wegdeel tussen de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperweg. Dit wegdeel van 1,6 km doorkruist de wijk Benoordenhout. Er zijn, inclusief…
 • Reactie VAV op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan
  Onderstaande is onze reactie op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan. De beantwoording, van 7 september 2023, kan via deze link ingezien worden. Op grond van de beantwoording kan van het volgende worden uitgegaan: -De Van Alkemadelaan heeft de bestemming van een wijkontsluitingsweg, zoals vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit 2011…
 • Rotterdam doet het, Den Haag doet niets
  Afgelopen weken heeft de Van Alkemadelaan weer vele hardrijders langs gehad. Ook heeft de VAV pieken van ver boven de 90db geregistreerd in de avond. We hebben contact gezocht met de politie, maar die doet hier helaas niets aan en is ook niet van plan ter plaatse te komen om te controleren. Hoe anders gaat…
 • Reactie van de VAV op onderzoeksrapport Monitoring luide voertuigen in Den Haag
  Recentelijk is het onderzoeksrapport van TNO verschenen: ‘Monitoring luide voertuigen in Den Haag’[1]. In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft TNO op een drietal plaatsen in Den Haag (Van Alkemadelaan, Lozerlaan en de Westduinweg) onderzoek gedaan naar geluidshinder, veroorzaakt door luide voertuigen. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een opstelling bestaande uit een…
 • Aan de slag met de Van Alkemadelaan, schriftelijke vragen aan de wethouder
  De heer Peter Mekers, D66, de heer Maarten De Vuyst, GroenLinks, en mevrouw Caroline Peeck, VVD, hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Anne Mulder (Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen), via de voorzitter van de gemeenteraad, op 9 juni 2023. Zij geven aan dat raadsleden op werkbezoek geweest op de Van Alkemadelaan (het stuk tussen de Benoordenhoutseweg…
 • Kruising van Neckstraat en van Alkemadelaan, zeer onveilig
  Op woensdag 7 juni 2023 vlak na 09:00 uur werd een babboe aangereden door een auto. Er gebeuren regelmatig ongelukken op de kruising van Neckstraat-van Alkemadelaan. En ook aan de overkant, waar een aantal jaar geleden een motorrijder dodelijk verongelukte, en een ernstig ongeluk waarbij een persoon die aan het tanken was bij het bezinestation van…
 • In de Telegraaf: Buurt wil aanpak Van Alkemadelaan
  Telegraaf 26 april 2023
 • Nieuwe meting aantal voertuigen: 24400
  Op donderdag 7 april heeft de VAV weer een 24 uurs meting gedaan om het aantal auto’s, bussen (incl. touringcars) en overig zwaar verkeer te meten. Die dag 23200 auto’s, 300 bussen (incl. touringcars) en 830 stuks zwaar verkeer.
 • VAV gesproken tijdens vergadering van de gemeenteraad en petitie aangeboden
  Op donderdag 30 maart heeft Marten Bosch namens Van Alkemadelaan Veilig de resultaten van de petitie (meer dan 1000 handtekeningen en vele inhoudelijke reacties) overhandigd aan Anne Mulder, wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen. Vervolgens heeft hij ook onze zorgen en standpunten mondeling gedeeld met de gemeenteraad. De combinatie van de resultaten van de petitie en…
 • Werkbezoek Commissie Leefomgeving aan de Van Alkemadelaan
  Op 8 maart 2023 hebben leden van de Commissie Leefomgeving een werkbezoek aan de Van Alkemadelaan gebracht. Leden van Van Alkemadelaan Veilig hebben de Commissie welkom geheten en uitgebreid de problematiek rondom de Van Alkemadelaan uitgelegd, mede aan de hand van de diverse informatie die ook op deze site staat. Vervolgens hebben we gezamenlijk een…
 • Update vanuit Van Alkemadelaan Veilig
  Op 24 December hebben wij een update gestuurd naar alle ondertekenaars van de petitie. Zie hieronder het bericht. Dutch version U bent een van de ondertekenaars van de petitie voor een herinrichting van de Van Alkemadelaan als wijkontsluitingsweg. Uiteindelijk hebben maar liefst 1013 wijkbewoners deze petitie voor de gemeenteraad ondertekend. Het is enige tijd geleden…
 • VAV en WVBN in Wijkblad editie juni 2022
 • Uilenest in Wijkblad editie februari 2021
 • VAV in Wijkblad editie februari 2021
 • De nieuwe petitie: 1000 behaald, zie reacties
  Update 8 September 2022 We hebben de 1000 getekende petities gehaald! Veel dank daarvoor, we houden u op de hoogte van het vervolg. Hieronder een selectie van de reacties tot zover: De v Alkemadelaan is veel te druk met vrachtwagens en zeer hard rijdende motorrijders .Ik zou ook graag bomen in het midden van de…
 • Nieuwe petitie voor de nieuwe gemeenteraad
  Enige tijd geleden hebben 640 mensen de petitie van Van Alkemadelaan Veilig (VAV) ondertekend. Nog hartelijk dank daarvoor! Velen hebben daarbij hun zorgen uitgesproken over de veiligheidssituatie op de Van Alkemadelaan. Gesterkt door uw massale steun gaan wij verder. Het blijkt dat al in 2011 de gemeente heeft aangegeven dat de Van Alkemadelaan een wijkontsluitingsweg…
 • VAV doet mee, komt u ook naar het wijkdebat?
 • Van Alkemadelaan Racebaan in beeld
  Foto’s genomen tussen 8:09am en 8:13am, het moment dat kinderen naar school gaan…
 • Bezorgde reacties wijkbewoners op de verkeerssituatie
  De petitie “een oplossing voor de geconstateerde problemen zodat de leefbaarheid en veiligheid weer terugkomt rondom de Van Alkemadelaan” is inmiddels meer dan 600 keer getekend en maakt veel los. Hieronder een selectie van de reacties die ondertekenaars hebben meegestuurd: Wij wonen al decennia aan de Van Alkemadelaan en hebben dag en nacht enorme hinder…
 • Pleidooi voor 30 km door de 4 grote steden
  In diverse media wordt vandaag, 1 december, gepleit voor een wettelijke maximum snelheid van 30 kilometer per uur door de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De vier grote steden zijn het roerend met elkaar eens: de auto heeft te lang te veel ruimte gekregen in steden, met een groot aantal verkeersslachtoffers…
 • Wijkvereniging zet in op verkeersveiligheid
  Het jaarplan 2022 van de wijkvereniging Benoordenhout benoemt expliciet de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg als wegen met de hoogste prioriteit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij noemt de wijkvereniging ook expliciet de bewonersgroep ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en de bewondersgroep rondom de Benoordenhoutseweg. Hieronder een selectie uit het jaarplan 2022 betreffende verkeersveiligheid. Verkeer Wijkvereniging blijft…
 • Donderdag 4 november: 26000 auto’s op 1 dag
  Op donderdag 4 november heeft de VAV wederom metingen verricht m.b.t. de verkeersintensiteit. Gemeten is: 26000 auto’s, 700 vrachtwagens en 250 bussen. Daarbij moet worden vermeld dat het aantal vrachtwagens in werkelijkheid een stuk hoger is, niet alles kon worden gemeten.
 • Auto’s, auto’s, auto’s, een drukke zondag
 • Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg
  Van Alkemadelaan Veilig maakt zich sterk voor het aanpassen van de Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg. In de Kadernota Straten Wegen en Lanen uit 2015 wordt de Van Alkemadelaan aangegeven als wijkontsluitingsweg, waarbij het ‘vastzit’ aan de Zwolsestraat als Stedelijke hoofdweg en aan de andere kant de Benoordenhoutsweg als een Regionale hoofdweg. Met uiteraard…
 • Dinsdag 15 Juni: 841 Vrachtwagens op 1 dag…
  Op dinsdag 15 Juni heeft de VAV het hoogste aantal zwaar verkeer gemeten op 1 dag tot nu toe, met onze periodieke metingen. 841 Stuks waarvan er 50 al vóór 7 uur langs waren gereden, en tussen 8 uur en 9 uur (schooltijd) het hoogste aantal per uur die dag van 103 stuks. We zien…
 • Wethouder van Asten en delegatie Gemeente in gesprek met de VAV
  Maandag 31 mei hebben wij gesproken met wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) en een delegatie van de Gemeente over de onveilige verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan. Dit gesprek vond plaats in de Breitnertunnel, alwaar een goed zicht (en geluid) was op de problematiek op zowel de stoep, fietspad als weg. We hebben onze constateringen, standpunten…
 • D66: Maak de Van Alkemadelaan veilig
  Foto copyright: Chris Gorzeman De Haagse woonwijk Uilennest is een rustige woonwijk omsingeld door drukke autowegen. Bewoners die lopend of met de fiets hun wijk uit willen voor een boodschap in de Van Hoytemastraat, het centrum of naar Centraal, moeten of een heel eind om, of hun leven wagen door de drukke Van Alkemadelaan over…
 • VAV en Marieke van Doorn (D66) geïnterviewd door Omroep West
  Paul Treanor van Van Alkemadelaan Veilig en Marieke van Doorn (D66) zijn maandag 3 mei geïnterviewd door Omroep West over de zorgen omtrent de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Daarbij is ook een oproep gedaan aan wethouder Robert van Asten om nu eens te reageren op eerder gedane uitnodigingen voor een gesprek en ook een…
 • Van Alkemadelaan Veilig in het wijkblad
  In Editie 1 van het Wijkblad Benoordenhout 2021 is een brief van ons gepubliceerd op pagina 32 waar wij aandacht vragen voor de verkeersituatie op de Van Alkemadelaan. We geven het draagvlak aan voor aanpassingen in deze weg, de doelen die we ons stellen, en een korte beschouwing van een alternatief en voorbeelden.
 • Stapje voor stapje moet de Hagenaar de auto uit
  Op 22 Februari 2021 verscheen in het NRC in de digitale uitgave een stuk met de titel ‘Stapje voor stapje moet de Hagenaar de auto uit‘, met de subtitel ‘Den Haag heeft de grootste autodichtheid van Nederland. Hoe krijgt het stadsbestuur de Hagenaar op de fiets?’. Op 23 Februari 2021 verscheen een versie van dit…
 • Nieuwe metingen gepubliceerd
  Naast de verkeersintensiteit zijn nu ook metingen voor het geluid en fijnstof toegevoegd. Update: 24uurs meting op maandag 18 April toegevoegd van verkeersintensiteit Kies uit het menu boven bij Metingen welk type je wilt zien.
 • Ravage na ongeval op de Van Alkemadelaan
  18 Februari 2021. Bron: regio15.nl Op de Van Alkemadelaan is vanmiddag een ravage ontstaan na een ongeval waarbij een veegwagen was betrokken. De veegwagen reed over de rijbaan tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg en werd volgens de bestuurder afgesneden door een auto. De bestuurder van de veegwagen raakte met zijn voertuig met een gewicht…
 • Teken de Petitie!
  Wij zijn een petitie gestart voor een oplossing voor de geconstateerde problemen zodat de leefbaarheid en veiligheid weer terugkomt rondom de Van Alkemadelaan. Onderteken de petitie!
 • Snelheidsmeter geplaatst ter hoogte Breitnertunnel
  Donderdag 14 januari 2021 is een snelheidsmeter geplaatst ter hoogte van de Breitnertunnel. De VAV heeft diverse malen zowel politie als gemeente gevraagd om snelheidscontroles. Het is niet direct duidelijk of deze meter daar het gevolg van is, maar het is wel een stap richting meer bewustwording creëren omtrent de gereden snelheid en het aanpassen…
 • Herinrichting Van Alkemadelaan heeft de hoogste prioriteit met 482 ‘likes’
  Den Haag 21 december 2020: er is werk aan de winkel voor de gemeente Den Haag. Er is iets grondig mis met de huidige inrichting van de Van Alkemadelaan. Dit wordt onderstreept door de in totaal 482 ’likes’ op ‘Benoordenhout Begroot’ van gemeente Den Haag. Deze ‘likes’ zijn voor 5 verkeersplannen die zien op de…
 • VAV ondersteunt initiatief Benoordenhout begroot
  Wij ondersteunen dit initiatief. Van Alkemadelaan moet rustiger en groener. max 2 rijbanen met een mooie groenstrook in het midden. Beter voor het milieu en de leefbaarheid