Over ons

Van Alkemadelaan Veilig (VAV) is opgericht in 2003 door een groep bezorgde bewoners. In die tijd bestond de Van Alkemadelaan, richting Scheveningen (wegdeel tussen het Willem Witzenplein en de Wassenaarseweg), uit maar liefst 3 en deels 4 rijstroken. Onze actie was destijds succesvol en heeft er toe geleid dat er een rijstrook minder is gekomen. Aan de inrichting van een oversteekplek (verkeerslichten, zebrapad) ter hoogte van het poortje bij de Breitnerlaan heeft de gemeente echter niet willen meewerken. Wij kregen zelfs te horen dat als het oversteken daar zo gevaarlijk is, er ook een hek neergezet zou kunnen worden om het oversteken geheel onmogelijk te maken.

In 2020 hebben wij besloten opnieuw actie te gaan voeren. De dominantie van het belang van de verkeersdoorstroming is in het huidige tijdsgewricht volstrekt niet meer vanzelfsprekend. Anno nu wordt er fundamenteel anders gedacht over de inrichting van steden dan voorheen. Fietsen en voetgangers krijgen de ruimte, autoverkeer wordt teruggedrongen. Veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit in steden krijgen steeds meer prioriteit. Het verkeersvolume op de Van Alkemadelaan en de inrichting zijn niet meer van deze tijd. Dit kan en moet anders. Er zijn in Den Haag diverse voorbeelden van drukke wegen die in het recente verleden op de schop zijn gegaan en waar het verkeersvolume aanzienlijk is teruggedrongen, bijvoorbeeld de Amsterdamse Veerkade, de Hoefkade en de Bezuidenhoutse weg. Dit kan en moet ook bij de Van Alkemadelaan gebeuren. Richting Scheveningen is er immers vanuit allerlei richtingen (Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) een uitstekend alternatief in de vorm van de N440, die niet dwars door een woonwijk loopt.