Verkeerssituatie

Klik op 1 van de buttons voor meer detail informatie. Press one of the buttons for more detail information

De verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan en wat de VAV wil bereiken

Rijbanen

 • Gemiddeld rijden er op een doordeweekse dag tussen 7am en 7pm tussen de 24000 en 26000 auto’s, 700 vrachtwagens en 220 bussen over de rijbanen
 • De inrichting van de weg nodigt uit tot hard rijden. De weg oogt als een verlenging van de Utrechtsebaan (max snelheid 70 km), dan wel de N44 (idem). De gemeente heeft erkend dat er te hard wordt gereden. Er zijn, ondanks verzoeken daartoe van de bewoners, door de gemeente noch door de politie sneldheidsbeperkende maatregelen genomen. Er wordt dan ook (veel) te hard gereden.
 • Meer verkeer kan via de Noordelijke Randweg (NoRa, aangelegd om de stad ontlasten) richting Scheveningen i.p.v.  de Van Alkemadelaan.
 • Er is veel zwaar verkeer inclusief touringcars die van en naar Schevingen rijden over deze rijbanen, die eigenlijk de NoRa zouden moeten gebruiken. Dit komt mede doordat het verkeer naar Scheveningen vanaf het kruispunt met de Benoordenhoutseweg (v.a. de A12 en N44) door verkeersborden via de Van Alkemadelaan wordt geleid.

Fietspad

 • Het fietspad is zeer smal en druk. Met onder meer elektrische fietsen, scooters en racefietsen wordt ook hier erg hard gereden. Ook de inrichting van het fietspad nodigt uit tot hard rijden.

Voetpad

 • Ook het voetpad is zeer smal en wordt door fietsers en scooterrijders gebruikt om rechts in te halen. Doordat aan de kant van Uilenest geen voortuinen zijn levert dit hele gevaarlijke situaties op.

Oversteken

 • Ter hoogte van het poortje bij de Breitnerlaan is er een ‘natuurlijke’ oversteekplek voor de bewoners van Uilennest naar de voorzieningen in de wijk. Het gaat daarbij om drie basisscholen en twee middelbare scholen, de winkels op het Hoytemaplein, verenigingen etc. Hier steken veel (ouders met) jonge, schoolgaande kinderen over en ook oudere bewoners van Uilennest.
 • Omgekeerd is dit een oversteekplek voor bewoners van het Benoordenhout naar de parken Clingendael en Oosterbeek.
 • De overstekende voetganger is hier in feite overstekend wild  en regelmatig is er sprake van zeer onveilige situaties. Ouders met kleine kinderen of personen die minder goed ter been zijn durven de oversteek vaak niet te maken.
 • Met name tijdens de spits is de oversteek extra moeilijk omdat door de drukte het verkeer richting Scheveningen al bij de oversteekplaats een langzaam rijdende file vormt voor het verkeerslicht van de Wassenaarseweg. Dit zorgt er ook voor dat met name scholieren grote stukken tegen de richting in over het fietspad of voetpad rijden aan beide kanten van de Van Alkemadelaan.
 • De verkeerslichten ter hoogte van de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg bieden onvoldoende soelaas.  Zij liggen uit de richting van de natuurlijke oversteekplek en zijn dusdanig afgesteld dat ouders met kleine kinderen en personen die minder goed ter been zijn ze nauwelijks kunnen halen, laat staan in één keer kunnen oversteken. Ook is er onvoldoende ruimte.

De problematiek samengevat

 • Er is sprake van een onveilige situatie, met name voor voetgangers maar ook voor fietsers.
 • Door de huidige situatie op de Van Alkemadelaan wordt de wijk in feite in tweeën gesplitst door een snelweg en opgeofferd aan de automobilist en vrachtwagenchauffeurs

Wat wil VAV bereiken:

Het doel van VAV is een inrichting van de Van Alkemadelaan, die recht doet aan het feit dat het hier een weg door een woonwijk betreft en waarbij de veiligheid van de bewoners en de leefbaarheid in de wijk een grote rol spelen. Concreet gaat hierbij om:

 • Het terugdringen van het volume van het (vracht)verkeer.
 • Het terugdringen van de gereden snelheid.
 • De inrichting van een goede oversteekplek ter hoogte van de Breitnerlaan.
 • Een verbetering van de veiligheidssituatie op het fietspad en het voetpad.
 • Zorgdragen dat verkeer naar en van Scheveningen niet via de Alkemadelaan loopt middels signalering