VAV in de media

Hieronder een selectie van de vermelding van onze activiteiten in de media.

‘Zorgen veiligheid Van Alkemadelaan blijven’

In de Telegraaf van dinsdag 14 november 2023 is een artikel verschenen waarin de brandbrief wordt besproken die de VAV naar de Haagse politiek heeft gestuurd vanwege het uitblijven van aktie van de Gemeente.

Aanvullende notitie: in het artikel wordt het begrip ‘wegversmalling’ genoemd. Wat hier bedoeld wordt is een herinrichting conform de bestaande ontwerprichtlijnen voor een wijkontsluitingsweg. Daarvoor zijn meerdere varianten denkbaar die allemaal afgewogen moeten worden. VAV staat open voor verschillende varianten, mits het past bij het ontwerp voor een wijkontsluitingsweg.

‘De auto is koning en wij doen er niet toe’: bewoners willen aanpak Haagse Van Alkemadelaan

DEN HAAG – ‘Deze weg is gewoon slecht ontworpen. Ouderwets, typisch jaren zeventig: de auto is koning. En de bewoners, wij, die doen er niet toe.’ Paul Treanor is duidelijk: de Van Alkemadelaan in het Benoordenhout in Den Haag moet dringend op de schop.


‘Buurt wil aanpak van Alkemadelaan’


Wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout

In editie 3 van het Wijkblad Benoordenhout 2023 is een artikel van ons gepubliceerd met daarin de overhandiging van de petitie en de inspraak bij de gemeenteraad.

In editie 3 van het Wijkblad Benoordenhout 2022 is een brief van ons gepubliceerd waarin we de resultaten bespreken van een onderzoek van de Gemeente onder de bewoners van Benoordenhout welke thema’s de Gemeente zou moeten aanpakken. Maar liefst 75% vindt dat de Gemeente de straten anders moet inrichten m.b.t. veiligheid en geluid.

Het jaarplan 2022 van de wijkvereniging Benoordenhout benoemt expliciet de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg als wegen met de hoogste prioriteit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij noemt de wijkvereniging ook expliciet de bewonersgroep ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en de bewondersgroep rondom de Benoordenhoutseweg.

In editie 1 van het Wijkblad Benoordenhout 2021 is een brief van ons gepubliceerd op pagina 32 waar wij aandacht vragen voor de verkeersituatie op de Van Alkemadelaan. We geven het draagvlak aan voor aanpassingen in deze weg, de doelen die we ons stellen, en een korte beschouwing van een alternatief en voorbeelden.