Herinrichting Van Alkemadelaan heeft de hoogste prioriteit met 482 ‘likes’

Den Haag 21 december 2020: er is werk aan de winkel voor de gemeente Den Haag. Er is iets grondig mis met de huidige inrichting van de Van Alkemadelaan. Dit wordt onderstreept door de in totaal 482 ’likes’ op ‘Benoordenhout Begroot’ van gemeente Den Haag. Deze ‘likes’ zijn voor 5 verkeersplannen die zien op de inrichting van de Van Alkemadelaan, de drukste straat in de wijk. Een grote groep inwoners van Benoordenhout wil dat er veranderingen komen en dat de veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit in de wijk wordt verbeterd.

De gemeente heeft ook beloofd een haalbaarheidscheck uit te voeren op alle ingediend plannen met minimaal 15 ‘likes’. Omdat er veel plannen zijn ingediend, is de haalbaarheidscheck met twee weken verlengd tot 1 maart 2021. De gemeente maakt op 1 maart 2021 de haalbare plannen bekend. Daarna verdelen de bewoners uit Benoordenhout het geld tussen deze plannen.

De grote meerderheid van de plannen gaan over verkeersveiligheid, terwijl de gemeente Den Haag dit niet als een categorie heeft genoemd. Veel buurtbewoners uiten hun onvrede over de huidige situatie voor fietsers, voetgangers, tegenover de dominantie van het autoverkeer. Van de 118 plannen gaan er maar liefst 41 over verkeersveiligheid. De Van Alkemadelaan springt hier met 5 plannen nadrukkelijk uit. Het plan ‘Van Alkemadelaan: groenstrook en 2 rijbanen!’ heeft maar liefst 351 ‘likes’ gekregen.

Anno nu wordt er fundamenteel anders gedacht over de inrichting van steden dan voorheen. Fietsen en voetgangers krijgen de ruimte, autoverkeer wordt teruggedrongen. Veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit in steden krijgen steeds meer prioriteit. Het verkeersvolume op de Van Alkemadelaan en de inrichting zijn niet meer van deze tijd. Dit kan en moet anders. Er zijn in Den Haag diverse voorbeelden van drukke wegen die op de schop zijn gegaan en waar het verkeersvolume aanzienlijk is teruggedrongen, bijvoorbeeld de Amsterdamse Veerkade, de Hoefkade, de Sportlaan en de Bezuidenhoutse weg. Dit kan en moet ook bij de Van Alkemadelaan gebeuren. Richting Scheveningen is er immers vanuit alle rijrichtingen (Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) een uitstekend alternatief in de vorm van de N44, die niet dwars dooreen woonwijk loopt.

Van Alkemadelaan Veilig (VAV) bestaat uit een groep bewoners van de laan. Het doel is een herinrichting van de Van Alkemadelaan, die recht doet aan het feit dat het hier een weg dwars door een woonwijk betreft. De veiligheid van de bewoners en de leefbaarheid in de wijk moeten voorop komen te staan. Er moet aandacht komen voor de gebrekkige luchtkwaliteit.

Onze doelen puntsgewijs: (1) Het terugdringen van het volume van het (vracht)verkeer, (2) het terugdringen van de gereden snelheid, (3) de inrichting van meer, goede oversteekplekken, (4) een verbetering van de veiligheidssituatie op het fietspad en het voetpad, (5) zorgdragen dat verkeer naar en van Scheveningen niet via de Alkemadelaan rijdt maar over de N440.

Related posts

Leave a Comment