Wijkvereniging: aanpak Van Alkemadelaan hoogste prioriteit

Op 14 november 2023 was de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Benoordenhout. Leden en bestuur hebben unaniem hun steun uitgesproken voor de inzet van de VAV. Het jaarplan 2024 van de Wijkvereniging vermeldt dat de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg de hoogste prioriteit hebben om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dit jaarplan is op de vergadering vastgesteld. De Wijkvereniging telt zo’n 1900 leden. De urgentie om de Van Alkemadelaan aan te pakken neemt alleen maar toe.