Zorgen veiligheid Van Alkemadelaan blijven

In de Telegraaf van dinsdag 14 november 2023 is een artikel verschenen waarin de brandbrief wordt besproken die de VAV naar de Haagse politiek heeft gestuurd vanwege het uitblijven van aktie van de Gemeente. Aanvullende notitie: in het artikel wordt het begrip ‘wegversmalling’ genoemd. Wat hier bedoeld wordt is een herinrichting conform de bestaande ontwerprichtlijnen voor een wijkontsluitingsweg. Daarvoor zijn meerdere varianten denkbaar die allemaal afgewogen moeten worden. VAV staat open voor verschillende varianten, mits het past bij het ontwerp voor een wijkontsluitingsweg.