Terechte zorgen over ongevallen op de Van Alkemadelaan

Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de gemeente met de petitie opgeroepen de Van Alkemadelaan te herinrichten conform zijn bestemming als wijkontsluitingsweg, dus met 2×1 rijstrook in plaats van de huidige 2×2 rijstroken. Het gaat om het wegdeel tussen de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperweg. Dit wegdeel van 1,6 km doorkruist de wijk Benoordenhout.

Er zijn, inclusief de genoemde wegen, maar 4 officiƫle oversteekplekken. Dat is veel te weinig. Bovendien bieden deze oversteekplekken onvoldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Er wordt te hard gereden. De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Van Alkemadelaan.

Hun zorgen zijn terecht, gelet op het ongevallenbeeld over de periode 1 januari 2018 tot en met 1 oktober 2023. Er hebben 66 ongevallen plaatsgevonden, meer dan 50% van het totale aantal ongevallen in Benoordenhout. In 36 gevallen was bij het ongeval een kwetsbare verkeersdeelnemer betrokken, terwijl er in 26 van deze gevallen sprake was van minstens een gewonde. Ongevallen vinden vooral plaats bij kruisingen/oversteken, ook bij de officiƫle oversteekplekken. Het aantal ongevallen is sinds 2020 aan het stijgen. De ongevallen worden geregisteerd, doch ziet de VAV dat niet alle ongevallen zijn opgenomen.

Zie: STAR Actueel ongevallenbeeld  https://www.star-verkeersongevallen.nl/nl-NL/Map#4.3234/52.0929/13.6375/0.0000/0

 

Related posts

Leave a Comment