Reactie van de VAV op onderzoeksrapport Monitoring luide voertuigen in Den Haag

Recentelijk is het onderzoeksrapport van TNO verschenen: ‘Monitoring luide voertuigen in Den Haag’[1]. In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft TNO op een drietal plaatsen in Den Haag (Van Alkemadelaan, Lozerlaan en de Westduinweg) onderzoek gedaan naar geluidshinder, veroorzaakt door luide voertuigen. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een opstelling bestaande uit een ‘ANPR camera, videocamera en radar sensor voor kentekenherkenning, beeld, video en snelheidsmeting’. Het rapport geeft inzicht in veel interessante details met betrekking tot de overlastgevers, maar met uiteindelijk niet erg verrassende uitkomsten. Wel is het…