Aan de slag met de Van Alkemadelaan, schriftelijke vragen aan de wethouder

De heer Peter Mekers, D66, de heer Maarten De Vuyst, GroenLinks, en mevrouw Caroline Peeck, VVD, hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Anne Mulder (Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen), via de voorzitter van de gemeenteraad, op 9 juni 2023.

Zij geven aan dat raadsleden op werkbezoek geweest op de Van Alkemadelaan (het stuk tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg, vanaf nu omschreven als ‘de Van Alkemadelaan’) en hebben met eigen ogen gezien dat deze wijkontsluitingsweg absoluut niet als dusdanig is ingericht of wordt gebruikt. Duizenden auto’s, vrachtwagens en ook bussen wurmen zich door een woongebied heen richting Scheveningen, terwijl er met de Noordelijke Randweg en Landscheidingsweg voor veel doorgaand verkeer een betere route voorhanden is. Een aanpak van de Van Alkemadelaan is nog niet gepubliceerd, wel is in 2021 een onderzoek naar geluidsbelasting gepubliceerd waarbij de Van Alkemadelaan ook erg slecht scoort (RIS314666). De Van Alkemadelaan wordt door veel schoolgaande kinderen en wijkbewoners overgestoken op onveilige plekken, ook omdat de veilige oversteekplaatsen als te ver worden ervaren. Ook de luchtkwaliteit is op en rond deze laan niet op orde. Kortom: deze laan moet aangepakt worden.

De 20 vragen zijn in te zien via deze openbare link.

Wij stellen de inzet van de indieners van deze vragen zeer op prijs, en zullen de antwoorden publiceren op deze site.

Related posts

Leave a Comment