VAV gesproken tijdens vergadering van de gemeenteraad en petitie aangeboden

Op donderdag 30 maart heeft Marten Bosch namens Van Alkemadelaan Veilig de resultaten van de petitie (meer dan 1000 handtekeningen en vele inhoudelijke reacties) overhandigd aan Anne Mulder, wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen. Vervolgens heeft hij ook onze zorgen en standpunten mondeling gedeeld met de gemeenteraad. De combinatie van de resultaten van de petitie en door Marten duidelijk verwoord dat de gemeente eindelijk haar toezegging na moet komen en haar eigen beleid moet uitvoeren om van de Van Alkemadelaan een wijkontsluitingsweg te maken, moet toch genoeg zijn voor de gemeente om tot aktie over te gaan.

Hieronder een aantal foto’s van het uitreiken van de petitie, een video van het toespreken van de gemeenteraad door Marten, en de integrale tekst daarvan.


Inspreekdocument van Van Alkemadelaan Veilig voor de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2023.

Voorzitter,

Ik spreek tot u namens Van Alkemadelaan Veilig, een groep bezorgde wijkbewoners. Vandaag hebben we een petitie, ondertekend door meer dan 1000 wijkbewoners en gebruikers van de Van Alkemadelaan overhandigd aan de wethouder/de gemeenteraad. Wij vragen u dat de gemeente nu eindelijk haar toezegging nakomt en haar eigen beleid uitvoert. En dat is de inrichting van de Van Alkemadelaan als wijkontsluitingsweg met 2×1 rijstroken, zodat er korte en veilige oversteekmogelijkheden ontstaan voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals wandelaars en fietsers.

U bespreekt vandaag het voorstel van het college inzake ‘Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026’. De gemeente wil een veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers en veilige snelheden. De ambitie is uiteindelijk 0 verkeersslachtoffers.

De Van Alkemadelaan heeft twee rijbanen, een richting Scheveningen en een richting het Willem Witsenplein. Iedere rijbaan heeft 2 (of meer) rijstroken. Fysieke snelheidsbelemmeringen zijn er niet en dus wordt er (te) hard gereden door een deel van de ruim 24.000 auto’s per etmaal. Dan zijn er nog de 750 vrachtwagens en 200 bussen per dag. Over een lengte van 1,5 km zijn er maar 4 veilige, door verkeerslichten geregelde, oversteekmogelijkheden. Oftewel, de Van Alkemadelaan heeft het profiel van een stedelijke hoofdweg.

De Van Alkemadelaan heeft echter al jaren de bestemming van een wijkontsluitingsweg. Grofweg woont 66% van de wijkbewoners aan de ene kant en 33% aan de andere kant. Er zijn aan weerszijden 10 scholen en 14 sportclubs. Er zijn dus dagelijks veel oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers op vele plekken. Zij komen vast te staan op een smalle middenberm, amper twee stoeptegels breed. We zien dagelijks bijna-ongelukken. Kijkt u naar de beelden op onze website www.vanalkemadelaanveilig.nl. Moeten we echt wachten op een ernstig ongeluk? Voorzitter, met de huidige inrichting van de Van Alkemadelaan gaat u de doelstelling van 0 verkeersslachtoffers nooit of te nimmer bereiken!

In 2003 is de Randweg N14 aangelegd om doorgaand autoverkeer en sluipverkeer om de wijk te leiden. In de Haagse Nota Mobiliteit van 2011 staat dat de Van Alkemadelaan wordt ingericht met 1 rijstrook per rijrichting. Dit is volgens uw eigen, gemeentelijk beleid de inrichting voor een wijkontsluitingsweg. Bij de Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort en de Valkenboschlaan, ook in de nota genoemd, is dit allang gebeurd.

Wij zijn al 3 jaar bezig hiervoor aandacht te vragen van de gemeente. De vorige wethouder heeft een rapport laten opmaken over de veiligheid en leefbaarheid van de Van Alkemadelaan. De huidige wethouder wil dit rapport echter niet publiceren voordat de verkeersnetwerkvisie verschijnt. In het vanmiddag te behandelen Uitvoeringsprogramma lezen wij geen concrete, spoedige maatregelen voor de Van Alkemadelaan.

Ik sluit af. Wij hebben 2 verzoeken:

1. Wij vragen u ervoor te zorgen dat het rapport over de veiligheid en leefbaarheid van de Van Alkemadelaan zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd en niet wordt achtergehouden.

2. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de Van Alkemadelaan op een zo kort mogelijke termijn wordt ingericht als een wijkontsluitingsweg.

Namens Van Alkemadelaan Veilig en meer dan 1000 bezorgde burgers dank ik u voor uw aandacht.

Related posts

Leave a Comment