Bezorgde reacties wijkbewoners op de verkeerssituatie

De petitie “een oplossing voor de geconstateerde problemen zodat de leefbaarheid en veiligheid weer terugkomt rondom de Van Alkemadelaan” is inmiddels meer dan 600 keer getekend en maakt veel los.

Hieronder een selectie van de reacties die ondertekenaars hebben meegestuurd:

Wij wonen al decennia aan de Van Alkemadelaan en hebben dag en nacht enorme hinder van het verkeer. Toen een paar jaar geleden de kruising Van Alkemadelaan en Wassenaarseweg is heringericht zijn tijdelijk twee van de vier rijbanen aan de Van Alkemadelaan buiten gebruik gesteld. Dit vond plaats in de zomermaanden. Nimmer is er een verkeersopstopping geweest. Ook was er een oversteekplaats ter hoogte van de Breitnerlaan, waarbij men veilig kon oversteken over de Van Alkemadelaan. En wat een rust toen, een verademing. Dus gauw aan de slag jongens, het is de hoogste tijd!

De Alkemadelaan is een gevreesde weg omdat hij onveilig is, het verkeer veel fijnstof genereerd en met name in de zomer veel ( geluids) overlast veroorzaakt

De situatie is al jaren gevaarlijk en het wordt steeds erger. Bijna niemand brengt hun kinderen meer met de fiets naar school in Benoordenhout, het is simpelweg te gevaarlijk geworden. Dit moeten we toch niet willen in Nederland?

Wij hebben twee kleine kinderen die vaak de Van Alkemadelaan oversteken. Laatst werd er bijna een geschept door een bestelbus die erg hard reed. Ook liggen we s’avonds wakker van de – met name motor en vrachtwagen – geluiden van de Van Alkemadeweg. Terwijl we er minstens 50m vanaf wonen. Dit naast de luchtvervuiling die deze 4 drukke banen veroorzaken in een woonwijk

Helemaal eens met genoemde punten in artikel in wijkblad over noodzaak herinrichting van Alkemadelaan

Helemaal mee eens. Dit geldt ook voor het stuk tussen de Wassenaarseweg en de Waalsdorperlaan! Alle vrachtwagens (vooral voor grote bouwwerkzaamheden) zouden via de Nora (oude Landscheidingsweg) kunnen rijden vanaf de A4 of A44, zodat ze de hele Van Alkemadelaan kunnen overslaan!!!!

Heel heel hoog tijd om de van alkemadelaan te temmen. Mijn kinderen en ik hebben al menig hachelijke situatie meegemaakt tijdens het oversteken. En dan de drukte…
Ook het in de verkeerde richting fietsen en meerdere ingangen Clingendael veroorzaakt onveilige situaties.

Mee eens, de Van Alkemadelaan moet zo snel mogelijk worden heringericht tot een stadslaan.

Geachte heer, mevrouw, er moet dringend een oplossing komen voor de racebaan die de Van Alkemadelaan nu is.
Kinderen uit de wijk Uilennest steken dagelijks vanuit de Breitnerlaan de gevaarlijke Van Alkemadelaan over op weg naar hun school en terug. De oversteek is gevaarlijk vanwege het vele verkeer en het ontbreken van veilige oversteekvoorzieningen. Het is wachten op een ongeluk.”

Op de Van Alkemadelaan zijn te weinig veilige oversteekplaatsen wat uitnodigt illegaal oversteken. Zeker met de mogelijke komst van een groot aantal woningen op de plaats van het huidige ANWB kantoor is het van belang dat de Van Alkemadelaan wordt ingericht op een manier die past bij een woonwijk

Door realisatie Hubertustunnel zou het rustiger worden op de Van Alkemadelaan en herinrichting mogelijk zijn. Helaas is daar tot op heden weinig van terecht gekomen

Als bezorgde opa. Oversteken is bijna Russisch roulette.

Vooral het zeer intensief door veel gezinnen met jonge (school)kinderen gebruikte oversteekpunt van Alkemadelaan-Breitnerlaan is zeer onveilig met veel optrekkend verkeer vanuit beide richtingen

Het kruispunt Breitnerlaan / Van Alkemadelaan wordt, door de geschidenis en de architectuur van de buurt, heel vaak gebruikt, terwijl er daar geen officiele oversteekmogelijkheid. Tot iemand dood gaat…

Ik woon op aan de van Alkemadelaan en steek deze vaak over om naar de winkels te lopen. Dit vind ik erg vervelend om te doen door de gevaarlijke situatie

Mijn kinderen sporten bij Theo Mann Bouwmeesterlaan en we moeten een paar keer per week de onveilige oversteek over de Van Alkemadelaan maken

Ik ben een dagelijkse fietser die meermaals bij de Breitnerlaan oversteekt naar de Hoytema. Tis feitelijk niet te doen. de Alkemade is een racebaan, ook nog eens veelal bereden door mensen die hier helemaal niet wonen.

Wij wonen al 56 jaar aan de Van Alkemadelaan en vinden inderdaad dat deze mooie laan een drastische herinrichting verdient. Ons huizen zijn in de jaren 30 gebouwd. Bij onze buren zijn aan de voortuin nog openslaande deuren om eens lekker op het terras te zitten met uitzicht op de laan. Er is 1. veel te veel verkeer en 2. teveel overlast door racers, motorfietsen en giga vrachtwagens. In een wijk met veel ouderen moet een oversteekplaats komen met stoplichten over de Van Alkemadelaan bij de Breitnerlaan. Ook is de vluchtheuvel (het woord alleen al!!) veel te smal. Knappe jongen die daar nu veilig kan oversteken. En er zijn honderden mensen per dag die daar de weg over moeten

Oversteken vanuit de De Mildestraat, zeker voor kinderen lopend of op de fiets heel gevaarlijk. Je moet vaak in het midden van de Van Alkemadelaan wachten om de volgende weghelft over te kunnen steken. Kinderen fietsen daarom vaak tegen het verkeer in op fietspad om bij stoplichten Ruychroklaan over te kunnen steken. Extra oversteekplaats of tweerichtingen fietspad tot veilige oversteekplaats!

Vooral het nog mogen afslaan naar zijstraten waarbij andere automobilisten er rechts langs proberen te rijden levert gevaarlijke situaties op, misschien dat rotondes op de grote kruispunten een verbetering kan zijn voor veiligheid en doorstroom

Wegens de drukte worden de stoep en fietspaden ook gebruikt door bezorgers, schoonmaakdiensten, reparateurs, etc., die alles blokkeren zonder fatsoenlijke omleiding waardoor men soms de rijbaan op moet! Op deze weg is dat voor iedereen gevaarlijk maar vooral voor jonge kinderen die onbewust veel risico nemen omdat ze het gevaar niet herkennen

Veel jonge kinderen die vanuit sportclub alleen naar huis gaan en proberen over te steken op onveilige punten. Er moet meer veilige oversteek mogelijkheden komen.

Maak van de Van Alkemadelaan een tweebaanslaan met een brede middenberm van gras zoals de Groot Hertogginelaan. Evt. met dubbele opstelvakken bij de stoplichten.

Volstrekt onacceptabel deze loeigevaarlijke verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan. Wij, bewoners van het Benoordenhout hebben reeds eerder aan de wethouder Verkeer, de heer Van Asten met klem gevraagd de Van Alkemadelaan tot een 2 baansweg te maken met een groenstrook in het midden waar overstekende voetgangers en -fietsers even veilig kunnen wachten tot ze de volgende autobaan kunnen oversteken. Maar de wethouder komt tot op heden nog niet tegemoet aan onze dringende vraag en verzint allerlei irrelevante excuses om deze gevaarlijke racebaan in stand te laten. Het is wachten op het eerstvolgende – dodelijke- verkeersongeluk

Zelfde problemen spelen op de Wassenaarseweg. Dit is eerder ook al onder de aandacht gebracht van de gemeente. Voorgesteld om af en toe snelheidscontrole uit te voeren, met name ’s avonds omdat er dan nogal eens geraced wordt. Werd door de gemeente afgedaan omdat er onvoldoende vergelijkbare meldingen waren

I think a proper safe crossing point is urgently needed as everyday many elderly, parents, children cross the street of alkemadelaan to the schools and shopping area. It is dangerous without any traffic signs in the middle of the street. I hope authorities respond to the alarm, so that people won’t wake up by a tragedy that finally happens

Met bestelbusjes van bezorgers die regelmatig op de rechterbaan stilstaan en voortdurend auto’s die vanuit de Bronovo testlocatie de Van Alkemadelaan op rijden en die je niet van tevoren kan zien aankomen, is oversteken ter hoogte van Van Neckstraat nog een stuk moeilijker en gevaarlijker geworden. Maar omdat de Van der Aastraat niet doorloopt tot de Ruychrocklaan, kan je op de fiets niet bij het stoplicht oversteken zonder flink om te fietsen of een stuk over de stoep gaan of over het fietspad tegen de rijrichting in

Het is wachten op een ernstig ongeluk in de buurt van de OBS Benoordenhout en het Maerlant College
Betere oversteekplaatsen liefst met oranje knipperbol of zelfs “verzoek” stoplicht, om zo de wrg op te breken in kortere stukken. Met name tussen wassenaarse weg en ruychrocklaan is een soort racebaan. En bij de plek waar honden uitlarers en gezinnen het bos in kunnen via de toegangspaden daarvoor is het midden waar ze op topsnelheid zijn. Twee zebras thv de twee toegangs wandelpaden (huis clingendaal en de 2 bruggetjes verderop) zouden genoeg zijn

Goed werk! Het is een levensgevaarlijke situatie voor kinderen in Benoordenhout door de situatie op de Benoordenhoutseweg en alkemadelaan

Related posts

Leave a Comment