Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg

Van Alkemadelaan Veilig maakt zich sterk voor het aanpassen van de Van Alkemadelaan naar een echte wijkontsluitingsweg.

In de Kadernota Straten Wegen en Lanen uit 2015 wordt de Van Alkemadelaan aangegeven als wijkontsluitingsweg, waarbij het ‘vastzit’ aan de Zwolsestraat als Stedelijke hoofdweg en aan de andere kant de Benoordenhoutsweg als een Regionale hoofdweg. Met uiteraard als gevolg dat de Alkemadelaan dus ook gebruikt wordt als route tussen deze hoofdwegen.

In de Haagse Nota Mobiliteit 22 september van 2011 wordt m.b.t. de Van Alkemadelaan ook aangegeven: Wijkontsluitingswegen met nu nog veel doorgaand autoverkeer worden heringericht tot stadslanen. Voorbeelden zijn de Laan van Meerdervoort, de Valkenboslaan, de Groot Hertoginnelaan en de Van Alkemadelaan.

In de bovengenoemde Kadernota staat een aantal interessante algemene kenmerken van wijkontsluitingswegen en stadslanen:

  • Profiel. Een lage verkeersintensiteit en de afwezigheid van doorgaand autoverkeer zorgen ervoor dat met een wegprofiel van 1 rijstrook per richting kan worden volstaan. Dat zorgt voor een korte oversteeklengte voor het langzaam verkeer zodat deze wegen verkeersveilig zijn en geen barrières vormen.
  • Snelheid. De maximale snelheid op wijkontsluitingswegen bedraagt 50 km/uur. Op belangrijke oversteekrelaties, kunnen snelheidsremmende voorzieningen positief bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer. Dit kan in de vorm van 50 km/u-plateaus (voorbeeld: Beresteinlaan) of drempels (voorbeeld: Hoge Veld).
  • Randbewegingen. Wijkontsluitingswegen hebben vooral een functie voor lokaal verkeer. Voor wijkontsluitingswegen bestaat dan ook geen doorstromingseis.
  • Herkenbaarheid en continuïteit. Wijkontsluitingswegen zijn niet vormgegeven voor doorgaand autoverkeer. De wijkontsluitingswegen worden gebruikt door lokaal verkeer dat bijna op de bestemming is. De continuïteit in het wegbeeld van wijkontsluitingswegen is daarmee minder belangrijk.

Ook wordt er aangegeven hoe een wijkontsluitingsweg met een middenberm er uit kan zien. Wat opvalt is dat hier uitgegaan wordt van 2 keer 1 rijbaan in plaats van 2 keer 2 rijbanen.

Het mag duidelijk zijn dat na 10 jaar de Van Alkemadelaan nog niet is ingericht als een echte wijkontsluitingsweg dan wel stadslaan. De VAV maakt zich sterk in overleg met de Gemeente om dit verder op te pakken.

Related posts

Leave a Comment